Din Acaba İnsan İcadı Mı? (SoruYorum)

SoruYorum’un bu bölümünde belki asırlardır kafaların bir kösesinde yer etmiş bir soruyu sorduk kendimize. Din insan icadı mıdır? Din ve felsefeyi ayıran ortak noktalar nelerdir?
“Dinin açıklayıcılığı ile felsefenin açıklayıcılığı arasında çok ciddi fark var. Felsefi ekoller doğru akıl yürütmeye dayandığı sürece, diğerlerinden üstün değildir ama bir dine inanan insan için o din diğer bütün dinlerden üstündür.”
–Sinan Canan

Felsefe ve din birbirinden farklı ama aynı zamanda insanın sorgulama ve emin olma isteklerini karşılayan iki terimdir.
“Felsefe bir araştırma halidir. Bilim de felsefe de kesinsizlikten beslenir ama inanç insanın kesinlik ihtiyacını karşılar.”
– Sinan Canan

Herkesin, ister tanrı olsun ister her şeyin tesadüfi ortaya çıktığı olsun bir şeylere inanma eğilimi vardır. İnançlar bireyin hayatını devam ettirmesi için bir motivasyon kaynağı haline gelmiştir ve bundan dolayı evrimsel olarak önem arz eder.
“Homo sapiens inanmak zorunda olan bir canlıdır. İnsan; yapılandırılmış, kurumsal bir din olmasa da bir inanç yaratmak zorundadır.”
–Sinan Canan

İnancınız ne olursa olsun tüm gaye, bilgi yolunda bir adım daha atmak ve dün fark edilmeyeni bugün fark etmektir. AçıkBeyin bu yolda olanlara bir nebze de olsa alternatif bir düşünme ilhamı verebilmeyi amaçlıyor.
“Bütün peygamberler aslında ‘anarşist’ ve geldikleri toplumun inandığı dinin ‘kâfir’idir. Onlar, insan icadı dinlerin hatalarını ortadan kaldırmaya ve insanları gerçek inanca davet etmeye gelmişlerdi.”
–Sinan Canan