Profesyonel koçluk ülkemizde ve tüm dünyada geçerliliği resmi olarak kabul edilmiş bir meslektir. ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) uyarınca koçluk: Günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında, kişisel ve mesleki potansiyeli maksimize eden, danışanlarını daha fazla düşünmeye teşvik ederek yaratıcı süreçler içine girmesi için ilham veren, danışan ile koçun iş birliği içinde olduğu bir ilişkidir.

AçıkBeyin, koçluk hizmetlerinde Nöro-koçluk modelini temel alır. Nöro-koçluk, AçıkBeyin ekibi tarafından geliştirimiş, koçluk uygulamalarının nörobilimsel ve nöropsikolojik temellerle uygulandığı özel bir koçluk tekniğidir.

Kimlere Hitap Eder?

 • Profesyonel kariyerlerine yön verme konusunda destek arayan kişilere
 • Bireysel yaşantısını daha etkili bir şekilde dizayn etmek isteyen kişilere
 • Kişisel farkındalığını arttırmak isteyen kişilere
 • Amaçlarını doğru belirleyip, nasıl ulaşacağının desteklenmesini arzulayan kişilere
 • Sahip olduğu potansiyelini yaşantısına daha çok yansıtmak isteyen kişilere

Koçluk Ne Vaat Eder?

 • Kişisel farkındalık kazanmayı
 • İçsel dönüşüm yaşamayı
 • Gerçekçi hedefler yaratmayı
 • İç kaynaklara ulaşmayı
 • Potansiyeli performansa çevirmeyi

Koçluk Nedir, Ne Değildir?

 • Koçluk, danışanın potansiyelini keşfetmesi ve tatminini arttırması için danışana yol arkadaşlığı yapmaktır.
 • Koç, tüm koçluk süreci boyunca kişiyi belirli bir konu üzerinden sorgulatarak kişinin farkındalık kazanmasını ve edindiği farkındalıkla adım atmasını sağlamayı amaçlar.
 • Koçlukta danışanı yönlendirme ya da danışan adına karar alma gibi bir durum söz konusu değildir.
 • Koçluk terapi değildir ve koçlukta psikolojik teşhis ve tedavi söz konusu değildir. Herhangi bir psikolojik sorunun olması durumunda danışan ilgili profesyonele yönlendirilir.

Ebeveyn Koçluğu

Ebeveynlik temelde içgüdülere dayanır. Bir bebek sahibi olan her anne-baba, onu beslemek, büyütmek ve yetiştirmek için gerekli temel becerilere sahiptir. Fakat bununla beraber küçücük, savunmasız ve kırılgan bir bebeği kucağına alan her ebeveyn benzer kaygıları taşır: Doğru yapıyor muyum? Halbuki hayatta tek bir doğru yoktur. Her ebeveynin, daha doğrusu her ailenin dinamiği farklıdır ve bu sebeple hepsinin kendi çocuklarının fıtratını ve ihtiyaçlarını gözeterek kendi yolunu bulması gerekir.

Bu yolda akademik pek çok bilginin ışığında ilerlenebileceği gibi, içgüdülere güvenmek de çok önemlidir. Fakat modern çağda içgüdülerimizle olan bağımızın zayıflaması sebebiyle, farklı bir göz, günümüz Türkçe’sinde bir “Koç” ebeveynin kendi doğrusunu bulmasına yardımcı olabilir. Böylece basmakalıp bilgilerin kendi çocuğuna uymamasının nedenini ve ne yapması yahut nasıl davranması gerektiğini kendi öz kaynaklarından istifade ederek bulabilir. Kısacası kendini ve çocuğunu daha iyi tanıyıp ona göre kendi yol haritasını kendi çizebilir.

Avusturyalı Ebeveyn Derneği Elternwerkstatt’ın geliştirmiş olduğu Ebeveyn Ehliyeti Eğitimleri’nin ışığında bireysel olarak ebeveynlere, kendi yollarında yürürken eşlik ediyoruz. Unutmayın, çocuklarınız ile ilgili sorduğunuz her sorunun cevabı esasen sizde, şayet cevaplara ulaşamıyorsanız, gelin birlikte arayalım.

Müge Doğan
Nörobilim MSc

 • Yönetici koçluğu
 • Bireysel koçluk
 • İlişki koçluğu

Hakan Güneş

 • Yönetici koçluğu
 • Bireysel koçluk
 • İlişki koçluğu
 • Ebeveyn koçluğu