Kültürel Cinsiyet Eşitsizliği (SoruYorum)

“Kadın ve Erkek beyni” gibi kavramları duyduğumuz zaman insanları cinsiyetlerine göre sınıflandırma hatasına düşebiliyoruz.. Gerçek ayrım cinsiyet üzerinden değil, beynin daha aktif kullandığı fonksiyonlar ve öne çıktığı işlevler açısından olabilir.
“Kadın-erkek beyninin aslında cinsiyetle birebir ilişkisi yoktur.”
Sinan Canan

Bir çömlek atölyesi hayal edelim, herkesin önünde eşit miktarda kil olsun. Bu derste öğrenciler kilden kupa yapmayı öğrenecekler. Sizce, günün sonunda her öğrenci şekillendirdikleri kupaları masanın üzerine koyduğunda iki tane aynı kupa bulmanız mümkün olur mu? Sanmıyorum. Benzer işlemlerden geçmelerine rağmen killer, maruz kaldıkları dış etkenlerle farklılaşmış olacaktır. Oysaki killer başlangıçta aynıydı…
“İnsan ile ilgili hatırlamamız gereken en önemli şey şu: İnsan neredeyse biyolojisi kadar kültürünün, ortamının ve yetiştirilmesinin çocuğudur.”
Sinan Canan

Kadınların tarih boyunca yüzleşmek zorunda kaldıkları adaletsizlik ve şiddet, kadınların biyolojik olarak erkeklerden daha üstün olup olmadığından değil, içinde bulunduğumuz sosyo-kültürel yapıdan kaynaklanır.
“Bir kadın olarak, aynı şartlar altında, aynı koşullar altında herkes çabalarken biz bir adım üstte çabalamak zorunda kalıyoruz. Bunun aslında biyolojik farklılıklarımızdan değil, kültürel farklılıklarımızdan kaynaklandığını anlatmamız gerek.”
Ayşe Naz Hazal Sezen 

İnsanın kendi biyolojisini anlaması, düşünme biçiminden günlük hayatında aldığı kararlara kadar bir sürü olaya daha derin bir nazar ile bakabilmesini sağlayabilir. Bu da insanı değişime götürebilir…
Biyolojik bazı anladığımız zaman belki de bütün ezberlerimizi gözden geçirmek zorunda kalacağız.”
Sinan Canan

Her türlü bilgiye ulaşımın oldukça basitleştiği bu devirde yanlış veya yanlış anlaşılabilecek bilgilere rastlama şansı da bir hayli fazla. Önemli olan bu bilgileri bilirkişinin süzgecinden geçirmek ve her duyulanı fiile dökmemektir.
“Yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder. Yarım bilgi de insanı rezil eder.”
Sinan Canan