Beyin Temelli Eğitim – İkiyanlı Etkinlikler Oluşturmak

Öğrenme deneyimdir.
Diğer her şey ise sadece bilgidir. ”
Albert Einstein

Eğitimde kalıcı bilgi, eğitsel faaliyetlere tüm duyuların katılması ile olur. Beyin temelli öğretim sadece 5 duyuyu uyarmaktan ibaret değildir. Yapılan araştırmalar, insan bedeninde 5 duyudan fazlası olduğunu göstermektedir. Hazırlanan eğitsel programlarda özel çocuklarımızın, faaliyetlere tüm duyuları ile katılmasına dikkat edilmesi önemlidir.

Ancak, beyin temelli öğretim, eğitimde sadece duyulara kapı açmakla tamamlanmış sayılmaz. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da beyni oluşturan iki yarı-küredir. Edinilen bilginin yerleşmesi, tecrübe edinimi sürecinde gerçekleşir. Tecrübe edinimi sürecinde bilateral (ikiyanlı), yani beynin her iki yarısının da uyarıldığı etkinlikler, öğrenmeyi daha da kalıcılaştırır.

Öğretim sürecinde, çocuğa özel eğitsel program tasarlarken, sağ ve sol beynin çalışma ilkelerini göz önünde bulundurulması gerekir. Tasarlanan etkinliklerde öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken konu budur. Matematik etkinliklerinde müzik kullanmak ya da fen etkinliklerinde sanat faaliyetleri oluşturmak gibi örnekler verilebilir. Çocuğumuza neden sonuç ilişkilerini kullanarak mantık eğitimi verirken, sezgiselliği de eğitime dahil etmek gerekir. Böylelikle analitik becerilerin öğretiminde bütünsellik göz önünde bulundurularak eğitimin kalitesi artırılmış olacaktır.

Yazarlar:
Özce Zeynep Akçın – Özel Eğitim & Nörobilim Uzmanı
Sinem Baş – Yazar & Kimyager