Dijital Denge Derneği

Hepimiz dijital çağ içinde yaşamak zorundayız. Doğru kullanıldığında insanlığın ilerlemesi adına çok büyük bir güç olan teknoloji, nasıl oluyor da yanlış kullanım halinde hayatı daha da zorlaştırıyor. Belkide bu teknoloji çağının avantajlarını , bilinçsiz tüketimimizle dezavantaja dönüştüyoruz.

Dijitalin aşırı ve faydasız kullanımdan kaynaklanan pek çok sorunun etkilerini direkt görmediğimizi düşünerek bunu bir bağımlılık olarak kabul etmiyoruz. Oysaki teknoloji ile olan ilişkimizi sağlıklı yürütemediğimizden kaynaklanan çok ciddi sorunlarımız var. Bunu fark etme zamanımız çoktan geldi.

Özellikle okul çağındaki gençler dijitalden yoksun kalınca öfke nöbeti, ağır depresyon, intihara varan davranış bozuklukları gösterebiliyor. Sanal dünyanın , oyunların cazibesi okula devam etme isteklerini kırabiliyor ve akademik başarıda ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Uzun süre ekrana maruz kalmak uyku, obezite, kronik yorgunluk gibi ciddi rahatsızlıklara neden olabiliyor.Bununla birlikte dijital aletlere istenilen anda ve yerde ulaşılması özellikle gençlerin boş zaman değerlendirme, sıkıntıya tahammül etme ve duygularını yönetebilme becerilerini köreltiyor.Sosyal medyanın aşırı ve dengesiz kullanımı narsist, egosu yüksek, mahremiyet algıları bozuk, kendi hayatından mutsuz, özgüvensiz, yalnız bireyler yetişmesine vesile olabiliyor..

Dijital Denge derneği bunun gibi pek çok sorundan yola çıkarak , öncelikle bu sorunların fark edilmesini sağlamayı ve daha sonra toplumda bilinçli ve dengeli teknoloji kullanma kültürü oluşturmayı hedefliyor. Teknolojinin varlığını ve gelişimini reddetmeden,bireylerin gerçek yaşam ile dijital dünya arasında sağlıklı bir denge kurmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Website: www.dijitaldenge.com