Kaos ve Karmaşıklık: Farklı Bir Hayat Okuması

AMAÇ: Dünya görüşümüzde köklü devrimlere neden olan kaos ve karmaşıklık biliminin her birimizin yaşamları hakkında söylediği çok önemli mesajlar var. Bu mesajları, matematik ve bilimin zorlu dilinden arındırarak herkesin anlayabileceği ve faydalanabileceği bir dile dönüştürmek, bizi kültürel ve geleneksel olarak yerleşmiş mekanistik ve makina-vari düzen algısından kurtarıyor. Bu yeni bakış açısı ise hayatımızın birçok alanında motivasyonumuzu artırıyor.

KİMLER KATILABİLİR?: Kurumsal ve bireysel olarak çevresel ve içsel farkındalığını arttırmak isteyen herkes…

SÜRE: 2 Saatlik Seminer ya da 1 Günlük Eğitim