“İzden Bütüne” Yaratıcı Beynin Kodları

AMAÇ: Sanatın bütün meslek alanlarında ve hayatın kendisinin içinde kullanılabilecek bir düşünme ve problem çözme etkinliği olduğunu anlamak ve içselleştirmek…

Katılımcıların kendi sınırları içerisinde, kalıpların dışına çıkarak işlerine ve hayatlarına farklı bir perspektiften bakarak yenilikçi fikir ve çözüm yolları bulmalarını sağlamak…

KİMLER KATILABİLİR?: Yaratıcı bakış açısı kazanıp inovatif fikirler ortaya koyma becerisine sahip olmak isteyen herkes…

SÜRE: 2 Saatlik Seminer ya da 1 Günlük Eğitim