Güneşin Aydemir

Güneşin Aydemir Kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu.
Okul yıllarında başladığı kuş gözlemciliği ile doğa koruma alanına ayak bastı.
İnsan’ın doğa ile olan ilişkisine kafayı taktı ve bu arayış onu doğaya karşı sorumlu insan konusunda çalışmalar yapan Buğday Hareketi ile tanıştırdı.

Kısalda ekolojik bir yaşamı deneyimlemek üzere 2007 yılında yaşamını tümüyle değiştirerek, bir grup arkadaşıyla birlikte Kazdağları eteklerinde bir köye yerleşti. Burada Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezini kurdu. Yaşam Okulu isimli bir alternatif eğitim programı hazırladı. Üretim ve paylaşım, ekolojik adalet, öğrenen topluluk, katılımcı sanat, vatandaş bilimi konularına teorik manada ilgi duymanın yanında bu konularda modeller oluşturma yönünde çalışmakta, bunu da ağ örücülük ve hikaye anlatıcılığı yoluyla yapmaktadır.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı projelerine iklim değişikliği ve çevre konularında danışmanlık veriyor. An itibariyle, halen Kazdağı’nın eteklerinde yaşamakta, Çamtepe’yi insanları bir araya getiren bir mekan olarak yönetmekte ve orada tabiatı anlamaya ve anlatmaya çalışmaktadır.